skip to Main Content

IBIS nudi besplatnu promoć pri učenju za decu i mlade sa ili bez migracione pozadine. IBIS saraduje sa ljubaznim, osećajnim i kvalifikovanim kadrom, kojima rad pričinjava zadovoljstvo. Taj kadar je korektno plaćen i optimalno potpomognut od strane IBIS-a.

Mi biramo odgovarajuće učenike i nastavni kadar, tako da oni  kombinaciji jednim sa drugim mogu dobro da uče.

Ako ispunite odgovarajuće materijalne pretpostavke, mi možemo i Vašem detetu da pružimo pomoć pri učenju a da Vi za to ne morate da platite. Mi za Vas preuzimamo troškove organizacije i potpomažemo Vas u slučaju eventualnih komplikacija sa onima koji snose troškove. Naravno, deca i mladi, čiji roditelji imaju veće prihode, mogu dobiti kod nas promoć pri učenju po korektnoj ceni.

Način da ostvarite pravo na pomoć IBIS-a je vrlo jednostavan. Nazovite nas telefonom ili lično navratite kod nas. Kontakt osoba je: Hendrik Lammers – Klävemannstraße 16, 26122 Oldenburg, telefon: 0441-920 582 40.

nachhilfe
Back To Top
Search