skip to Main Content

دانش آموزان مهاجر و غیر مهاجر به صورت رایگان می توانند در تمام رشته ها کمک تدریس دریافت کنند. این موسسه آموزگارانی را به کار می گیرد که آنا ن با محبت، دقیق ، متخصص وبه کارشان علاقه داشته یاشند. ایبیس حق الزحمه مناسب به این معلمان جهت تدریس پرداخت

می کند. ما بعد از تشخیص احتیاج دانش آموزان، معلمان مناسب را به کار مشغول می کنیم و بدین ترتیب همکاری بین آنان به شکل مطلوب انجام  خواهد شد. اگر این امکان را مناسب می بینید، ما میتوانیم رایگان به فرزندانتان کمک کنیم. همچنین کسانی که درآمد بالائی دارند می توانند با قیمت مناسب از خدمات ما استفاده کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ذیل تماس بگیرید.

تماس
Hendrik Lammers

Klävemannstr. 16
26122 Oldenburg

Tel. 0441 – 920 582 40

nachhilfe
Back To Top
Search