skip to Main Content

IBIS – Interkulturalno radno mesto za istraživanje, dokumentaciju, obrazovanje i savetovanje (registrovano udruženje) zalaže se od 1994. Godine za miran suživot ljudi različitog etničkog porekla. Pod integracijom IBIS podrazumeva respektabilan i ravnopravan suživot svih ljudi sa njihovim indidualnim i kulturnim različitostima i sličnostima.

Udruženje tradicionalno deluje pre svega u sledecim tematskim oblastima: Jezički kursevi za migrante i migrantkinje, savetovalište za izbeglice, antidiskriminacija, obrazovni projekti, kulturne priredbe, štampanje i izdavaštvo.

Osnova rada su ljudska prava, čiju garanciju IBIS posmatra kao posebno važnu za uspešnu integraciju migranata i migrnatkinja i ostalih ugroženih grupa. U to se ubrajaju i neprikosnovenost ljudskog dostojanstva, pravo na azil, zaštita od diskriminacije, pravo na obrazovanje koje bazira na poštovanju ljudskih prava i pravo na ućešće u političkom odlučivanju.

tanzen-7-2
Back To Top
Search