skip to Main Content

Na mestu za antidiskriminaciju pri IBIS-u možete se posavetovati, ukoliko osećate da ste diskriminisani zbog svog porekla, boje kože ili etničke pripadnosti, religije, ometenosti u razvoju, jezika, seksualne orijentacije odn. Identiteta, starosne dobi ili roda.

Mi ćemo sa Vama porazgovarati o tome kako da se protiv toga borite i pružićemo pomoć (npr.Savetovanje ili meditaciju) u razgovorima sa osobama koje vrše diskriminaciju. Da bismo antidiskriminacionom zakonu pridali važnost i na društvenom nivou, mi se bavimo lobiranjem, postavljamo političke zahteve i umrežavamo se (preko interneta) regionalno i na nivou cele države sa ostalim antidiskriminatorskim organizacijama.

Ponuda je za posetioce besplatna. Savetovalište radi: ponedeljkom od 15 do 18h, četvrtkom od 10 do 12h, ili već prema dogovoru.

Eingang Klävemannstr.

kontakt-osoba: Constanze Schnepf

Klavemannstr. 16/ 26122 Oldenburg

telefon: 0441-884034

E-mail: ads@ibis-ev.de

Vi možete koristiti i internetski upitnik: „prijaviti diskriminaciju“, anonimno na 5 jezika

Back To Top
Search